กิจกรรมฝึกอบรมผู้ใช้สัตว์ทดลอง รอบที่ 2/2564 โครงการ 2 และ รอบที่ 1/2564 โครงการที่ 3


 

วันที่ 18-19 มีนาคม 2564 เวลา 08:30-16:30 น. งานฝึกอบรม ศูนย์สัตว์ทดลอง สำนักงานบริหารงานวิจัย ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมผู้ใช้สัตว์ทดลอง

-รอบที่ 1/2564 ในโครงการที่ 3 : การฝึกปฏิบัติให้สารในสัตว์ทดลอง และการเก็บตัวอย่างจากสัตว์ทดลอง

-รอบที่ 2/2564 ในโครงการที่ 2 : โปรแกรมการเลี้ยงสัตว์ของศูนย์สัตว์ทดลอง อาชีวอนามัยและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานสัตว์ทดลอง และการฝึกปฏิบัติจับบังคับสัตว์ทดลอง

ณ ห้องประชุม 2 อาคารศูนย์สัตว์ทดลอง


[post: 19 มีนาคม 2564 09:01:41] [view: 92]

ศูนย์สัตว์ทดลอง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

155 ม.2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

โทรศัพท์: 053-948621

โทรสาร: 053-948630

อีเมล: laccmu.office@gmail.com

 

Laboratory Animal Center

Chiang Mai University

155 Moo.2 Tambon Mae Hia, Muang

Chiang Mai, Thailand

50100

Telephone: 053-948621

FAX: 053-948630

E-mail: laccmu.office@gmail.com

Copyright © 2021 Laboratory Animal Center, Chiang Mai University, All rights reserved.