กิจกรรม Big Cleaning Day ศูนย์สัตว์ทดลอง


วันที่ 4 มีนาคม 2564 ศูนย์สัตว์ทดลองได้จัดกิจกรรม Big Cleaning รอบอาคารศูนย์ฯ และบริเวณโรงเลี้ยงสัตว์เกษตรเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์สัตว์ทดลอง เพื่อการรักษาความสะอาดของอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน


[post: 4 มีนาคม 2564 13:59:15] [view: 93]

ศูนย์สัตว์ทดลอง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

155 ม.2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

โทรศัพท์: 053-948621

โทรสาร: 053-948630

อีเมล: laccmu.office@gmail.com

 

Laboratory Animal Center

Chiang Mai University

155 Moo.2 Tambon Mae Hia, Muang

Chiang Mai, Thailand

50100

Telephone: 053-948621

FAX: 053-948630

E-mail: laccmu.office@gmail.com

Copyright © 2021 Laboratory Animal Center, Chiang Mai University, All rights reserved.