รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการ แบบตามประสิทธิภาพ (Active Recruitment)


ด้วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกที่เคยมีตำแหน่งทางวิชาการ ประเภทคณาจารย์ประจำ ได้แก่ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์ และตำแหน่งนักวิจัยที่มีประสบการณ์ หรือมีระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ ที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ที่จะสามารถขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในด้านนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน หรือ นวัตกรรมด้านอาหารและสุขภาพผู้สูงอายุ หรือนวัตกรรมด้านล้านนาสร้างสรรค์ ตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ใช้ในปัจจุบัน โดยจะคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ามาปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำสายวิชาการ แบบตามประสิทธิภาพ (Active Recruitment) ตำแหน่ง อาจารย์ และนักวิจัย สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สามารถสมัครผ่านระบบ CMU HRActive Recruitment  ผ่านเว็บไซต์  https://hr.oop.cmu.ac.th/active_recruitment/

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 0 5394 3111-2


[post: 12 มกราคม 2564 16:21:14] [view: 190]

ศูนย์สัตว์ทดลอง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

155 ม.2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

โทรศัพท์: 053-948621

โทรสาร: 053-948630

อีเมล: laccmu.office@gmail.com

 

Laboratory Animal Center

Chiang Mai University

155 Moo.2 Tambon Mae Hia, Muang

Chiang Mai, Thailand

50100

Telephone: 053-948621

FAX: 053-948630

E-mail: laccmu.office@gmail.com

Copyright © 2021 Laboratory Animal Center, Chiang Mai University, All rights reserved.