โครงการฝึกอบรมการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


  • รายละเอียดโครงการ : โครงการฝึกอบรมการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
  • หลักสูตรฝึกอบรม  :  หลักสูตรที่ 1 การอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
                                     หลักสูตรที่ 2 การฝึกปฏิบัติกับสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ A
                                     หลักสูตรที่ 3 การฝึกปฏิบัติกับสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ B
  • การลงทะเบียน : สามารถลงทะเบียนด้วยตนเองได้ที่สำนักงานศูนย์สัตว์ทดลอง หรือ
        ทางอีเมล laccmu.training@gmail.com โดยระบุชื่ออีเมลว่า “ลงทะเบียนฝึกอบรมสัตว์ทดลองฯ”
  • ฟรี! ค่าลงทะเบียนอบรมทุกหลักสูตร

437826r3hara1mb2สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.053-948629 (ศรันยพร)
      หรือทางอีเมล laccmu.training@gmail.com โดยระบุชื่ออีเมลว่า “สอบถามหลักสูตรฝึกอบรมฯ” 


[post: 3 ธันวาคม 2563 10:05:35] [view: 473]

ศูนย์สัตว์ทดลอง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

155 ม.2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

โทรศัพท์: 053-948621

โทรสาร: 053-948630

อีเมล: laccmu.office@gmail.com

 

Laboratory Animal Center

Chiang Mai University

155 Moo.2 Tambon Mae Hia, Muang

Chiang Mai, Thailand

50100

Telephone: 053-948621

FAX: 053-948630

E-mail: laccmu.office@gmail.com

Copyright © 2021 Laboratory Animal Center, Chiang Mai University, All rights reserved.