ต้อนรับคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (คกส.) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 


อ.สพ.ญ.ดร.ทัตตวรรณ แก้วสาคร รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานวิจัย ให้การต้อนรับคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (คกส.) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ปัญหาและอุปสรรค การปฏิบัติงานของ คกส. ด้านนโยบายการทำงาน ระเบียบ การจัดทำ SOPs เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในอนาคต เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม 2 ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


[post: 26 ธันวาคม 2562 09:45:15] [view: 369]

ศูนย์สัตว์ทดลอง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

155 ม.2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

โทรศัพท์: 053-948621

โทรสาร: 053-948630

อีเมล: laccmu.office@gmail.com

 

Laboratory Animal Center

Chiang Mai University

155 Moo.2 Tambon Mae Hia, Muang

Chiang Mai, Thailand

50100

Telephone: 053-948621

FAX: 053-948630

E-mail: laccmu.office@gmail.com

Copyright © 2021 Laboratory Animal Center, Chiang Mai University, All rights reserved.