บุคลากรจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าเรียนรู้ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ และการให้บริการด้านต่างๆ


เมื่อวันที่ 1-5 เมษายน 2562  และ วันที่ 22-26 เมษายน 2562 บุคลากรจากคณะวิทยาศาสตร์ (หน่วยเรือนเลี้ยงสัตว์ทดลอง) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าเรียนรู้ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ การปฏิบัติงาน และการให้บริการด้านต่างๆ ของศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการปรับปรุงการดำเนินงานของหน่วยเรือนเลี้ยงสัตว์ทดลอง เพื่อการพัฒนาสู่ระบบมาตรฐานด้านการเลี้ยงดูแลสัตว์ทดลอง ให้มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบ


[post: 8 พฤษภาคม 2562 10:14:49] [view: 400]

ศูนย์สัตว์ทดลอง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

155 ม.2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

โทรศัพท์: 053-948621

โทรสาร: 053-948630

อีเมล: laccmu.office@gmail.com

 

Laboratory Animal Center

Chiang Mai University

155 Moo.2 Tambon Mae Hia, Muang

Chiang Mai, Thailand

50100

Telephone: 053-948621

FAX: 053-948630

E-mail: laccmu.office@gmail.com

Copyright © 2021 Laboratory Animal Center, Chiang Mai University, All rights reserved.