ต้อนรับนักศึกษาจาก ภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


วันที่ 14 และ  21 มีนาคม 2562  นักศึกษาจาก ภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นศึกษาข้อมูลเป็นแนวทางในการเรียน การสอน การทำวิจัยในอนาคตต่อไป


[post: 28 มีนาคม 2562 13:56:53] [view: 401]

ศูนย์สัตว์ทดลอง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

155 ม.2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

โทรศัพท์: 053-948621

โทรสาร: 053-948630

อีเมล: laccmu.office@gmail.com

 

Laboratory Animal Center

Chiang Mai University

155 Moo.2 Tambon Mae Hia, Muang

Chiang Mai, Thailand

50100

Telephone: 053-948621

FAX: 053-948630

E-mail: laccmu.office@gmail.com

Copyright © 2021 Laboratory Animal Center, Chiang Mai University, All rights reserved.