กิจกรรมสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร (Happy Workplace) วันที่ 11-12 มีนาคม 2562 ณ เบลล์ วิลล่า รีสอร์ท เชียงใหม่


ผู้บริหารและบุคลากรศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร (Happy Workplace)

ในระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2562 ณ เบลล์ วิลล่า รีสอร์ท เชียงใหม่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่


[post: 21 มีนาคม 2562 13:40:30] [view: 513]

ศูนย์สัตว์ทดลอง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

155 ม.2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

โทรศัพท์: 053-948621

โทรสาร: 053-948630

อีเมล: laccmu.office@gmail.com

 

Laboratory Animal Center

Chiang Mai University

155 Moo.2 Tambon Mae Hia, Muang

Chiang Mai, Thailand

50100

Telephone: 053-948621

FAX: 053-948630

E-mail: laccmu.office@gmail.com

Copyright © 2021 Laboratory Animal Center, Chiang Mai University, All rights reserved.