ปฏิทินกิจกรรม

วันคล้ายวันสถาปนาศูนย์สัตว์ลองประจำปี 2563
เริ่ม : 22 ตุลาคม 2563 08:30:00
สิ้นสุด : 22 ตุลาคม 2563 16:30:00
สถานที่ : อาคารศูนย์สัตว์ทดลอง
CMU ACUC Meeting ครั้งที่ 1/2564
เริ่ม : 27 ตุลาคม 2563 13:30:00
สิ้นสุด : 27 ตุลาคม 2563 16:30:00
สถานที่ : ห้องประชุม 2 ศูนย์สัตว์ทดลอง
CMU ACUC Meeting ครั้งที่ 2/2564
เริ่ม : 1 ธันวาคม 2563 13:30:00
สิ้นสุด : 1 ธันวาคม 2563 16:30:00
สถานที่ : ห้องประชุม 2 ศูนย์สัตว์ทดลอง
CMU ACUC Meeting ครั้งที่ 3/2564
เริ่ม : 30 ธันวาคม 2563 13:30:00
สิ้นสุด : 30 ธันวาคม 2563 16:30:00
สถานที่ : ห้องประชุม 2 อาคารศูนย์สัตว์ทดลอง
CMU ACUC Meeting ครั้งที่ 4/2564
เริ่ม : 22 มกราคม 2564 13:30:00
สิ้นสุด : 22 มกราคม 2564 16:30:00
สถานที่ : ห้องประชุม 2 อาคารศูนย์สัตว์ทดลอง
CMU ACUC Meeting ครั้งที่ 5/2564
เริ่ม : 22 กุมภาพันธ์ 2564 13:30:00
สิ้นสุด : 22 กุมภาพันธ์ 2564 16:30:00
สถานที่ : ห้องประชุม 2 อาคารศูนย์สัตว์ทดลอง
CMU ACUC Meeting ครั้งที่ 6/2564
เริ่ม : 30 มีนาคม 2564 13:00:00
สิ้นสุด : 30 มีนาคม 2564 16:30:00
สถานที่ : ห้องประชุม 2กำหนดการรับข้อเสนอโครงการวิจัย

การประชุมครั้งที่ กำหนดการรับข้อเสนอโครงการวิจัย กำหนดการประชุมคณะกรรมการดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลอง
1 ศ. 9 ตุลาคม 2563 อ. 27 ตุลาคม 2563
2 อ. 10 พฤศจิกายน 2563 อ. 1 ธันวาคม 2563
3 จ. 7 ธันวาคม 2563 พ. 30 ธันวาคม 2563
4 ศ. 8 มกราคม 2564 ศ. 22 มกราคม 2564
5 จ. 8 กุมภาพันธ์ 2564 จ. 22 กุมภาพันธ์ 2564
6 พ. 10 มีนาคม 2564 อ. 30 มีนาคม 2564

หมายเหตุ: นักวิจัยจะได้รับการแจ้งผลการพิจารณาภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ดังนี้ 1.แบบไม่เป็นทางการ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์(E mail) ภายใน 5 วันทำการ 2.แบบเป็นทางการ ส่งเป็นหนังสือราชการ(บันทึกข้อความ) ภายใน 15 วันทำการ


AAALAC International Achievement of Accreditation Laboratory Animal Center,Chiang Mai University June 16, 2015

ศูนย์สัตว์ทดลอง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

155 ม.2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

โทรศัพท์: 053-948621

โทรสาร: 053-948630

อีเมล: laccmu.office@gmail.com

 

Laboratory Animal Center

Chiang Mai University

155 Moo.2 Tambon Mae Hia, Muang

Chiang Mai, Thailand

50100

Telephone: 053-948621

FAX: 053-948630

E-mail: laccmu.office@gmail.com

Copyright © 2022 Laboratory Animal Center, Chiang Mai University, All rights reserved.