ปฏิทินกิจกรรม

ช่วงวันรับเอกสาร AUP เพื่อเข้าประชุมรอบ 5/2566 (มีนาคม 2566)
เริ่ม : 6 กุมภาพันธ์ 2566 08:30:00
สิ้นสุด : 10 มีนาคม 2566 16:30:00
สถานที่ : ยื่นเอกสารด้วยตนเองที่สำนักงานศูนย์สัตว์ทดลอง หรือทางอีเมล์ ACUC-LAC@CMU.AC.TH
ช่วงวันสั่งสัตว์ทดลอง รอบเดือน มีนาคม 2566
เริ่ม : 6 กุมภาพันธ์ 2566 08:30:00
สิ้นสุด : 3 มีนาคม 2566 16:30:00
สถานที่ : สั่งสัตว์ทดลองได้ที่ สำนักงานศูนย์สัตว์ทดลอง โทร. 053-948621
บริษัทนำส่งสัตว์ทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2565
เริ่ม : 17 มีนาคม 2566 08:00:00
สิ้นสุด : 17 มีนาคม 2566 09:16:00
สถานที่ : ส่วนกักโรคสัตว์ทดลอง ศูนย์สัตว์ทดลอง
CMU ACUC Meeting ครั้งที่ 5/2566 (รอบเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม 2566)
เริ่ม : 28 มีนาคม 2566 13:30:00
สิ้นสุด : 28 มีนาคม 2566 16:30:00
สถานที่ : ห้องประชุมในสำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กำหนดการรับข้อเสนอโครงการวิจัย

การประชุมครั้งที่ กำหนดการรับข้อเสนอโครงการวิจัย กำหนดการประชุมคณะกรรมการดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลอง
1 จ. 6 กุมภาพันธ์ 2566 จ. 10 มีนาคม 3109

หมายเหตุ: นักวิจัยจะได้รับการแจ้งผลการพิจารณาภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ดังนี้ 1.แบบไม่เป็นทางการ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์(E mail) ภายใน 5 วันทำการ 2.แบบเป็นทางการ ส่งเป็นหนังสือราชการ(บันทึกข้อความ) ภายใน 15 วันทำการ


AAALAC International Achievement of Accreditation Laboratory Animal Center,Chiang Mai University June 16, 2015

ศูนย์สัตว์ทดลอง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

155 ม.2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

โทรศัพท์: 053-948621

โทรสาร: 053-948630

อีเมล: laccmu.office@gmail.com

 

Laboratory Animal Center

Chiang Mai University

155 Moo.2 Tambon Mae Hia, Muang

Chiang Mai, Thailand

50100

Telephone: 053-948621

FAX: 053-948630

E-mail: laccmu.office@gmail.com

Copyright © 2023 Laboratory Animal Center, Office of Research Administration, Chiang Mai University, All rights reserved.