ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสัตว์ทดลองชนิด BrlHan:WIST@Jcl(GALAS) จากบริษัทผู้ผลิต Nomura siam International


                     ทางบริษัทฯ ชี้แจงเกี่ยวกับสถิติอาการดังกล่าวแก่นักวิจัยที่สั่งซื้อ หนูสายพันธุ์  BrlHan:WIST@Jcl(GALAS) ช่วงที่ผ่านมา กล่าวคือหนูสายพันธุ์ดังกล่าวมีโอกาสเกิด อาการ Hydronephrosis ประมาณร้อยละ 24.17 ซึ่งเป็นธรรมชาติของหนูสายพันธุ์นี้โดยข้อมูลดังกล่าวอ้างอิงจาก การเก็บข้อมูลโดยบริษัท M-CLEA Bioresource ซึ่งเป็นผู้ผลิตสัตว์ทดลอง โดยมีผู้จัดจำหน่ายเพียงรายเดียวคือบริษัท โนมูระ สยาม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

                      ในการนี้ทางบริษัทฯ ขอส่งหนังสือชี้แจงรายละเอียด รวมทั้งเอกสารชี้แจงสถิติเกี่ยวกับการเกิดอาการ Hydronephrosis ในสัตว์ทดลองดังไฟล์ที่แนบมานี้โดยหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์แก่ นักวิจัยให้ทราบถึงอาการ Hydronephrosis ในหนูสายพันธุ์ BrlHan:WIST@Jcl(GALAS) โดยหากนักวิจัยมีแผนการ ทดลองที่ความเกี่ยวข้องต่อไตของสัตว์ ทางบริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านใช้หนูสายพันธุ์ Jcl:SD แทน

 

                                                    จีงเรียนมาเพื่อทราบ

                                                                            ขอความนับถือ

                                                                            นาย ไทอิชิโร่ คามิยะ

                                                   กรรมการผู้จัดการ บริษัท โนมูระ สยาม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

 


[post: 7 มกราคม 2564 12:54:49] [view: 64]

ศูนย์สัตว์ทดลอง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

155 ม.2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

โทรศัพท์: 053-948621

โทรสาร: 053-948630

อีเมล: laccmu.office@gmail.com

 

Laboratory Animal Center

Chiang Mai University

155 Moo.2 Tambon Mae Hia, Muang

Chiang Mai, Thailand

50100

Telephone: 053-948621

FAX: 053-948630

E-mail: laccmu.office@gmail.com

Copyright © 2021 Laboratory Animal Center, Chiang Mai University, All rights reserved.