สัมมนาสำนักงานบริหารงานวิจัย 4.0 Beyond the New Normal


วันที่ 17 กันยายน 2563 สำนักงานบริหารงานวิจัย ได้จัดงานสัมมนาในหัวข้อ "สัมมนาสำนักงานบริหารงานวิจัย 4.0 Beyond the New Normal" ณ โรงแรมรติล้านนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท โดย ศาสตราจารย์ ดร.สัญชัย จตุรสิทธา ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานวิจัย กล่าวเปิดงานสัมมนา โดยมีรองผู้อำนวยการและบุคลากรสังกัดสำนักงานบริหารงานวิจัยเข้าร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้

วัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อแสดงผลงานของแต่ภารกิจที่ได้ดำเนินการในปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดทิศทาง และแผนการดำเนินงานในอนาคตของฝ่ายงาน


[post: 21 กันยายน 2563 10:02:22] [view: 68]

ศูนย์สัตว์ทดลอง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

155 ม.2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

โทรศัพท์: 053-948621

โทรสาร: 053-948630

อีเมล: laccmu.office@gmail.com

 

Laboratory Animal Center

Chiang Mai University

155 Moo.2 Tambon Mae Hia, Muang

Chiang Mai, Thailand

50100

Telephone: 053-948621

FAX: 053-948630

E-mail: laccmu.office@gmail.com

Copyright © 2021 Laboratory Animal Center, Chiang Mai University, All rights reserved.