ต้อนรับคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน


วันที่ 18 และ 20 กุมภาพันธ์ 2563  นักศึกษาจาก ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นศึกษาข้อมูลเป็นแนวทางในการเรียน การสอน การทำวิจัยในอนาคตต่อไป


[post: 21 กุมภาพันธ์ 2563 14:43:24] [view: 169]

ศูนย์สัตว์ทดลอง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

155 ม.2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

โทรศัพท์: 053-948621

โทรสาร: 053-948630

อีเมล: laccmu.office@gmail.com

 

Laboratory Animal Center

Chiang Mai University

155 Moo.2 Tambon Mae Hia, Muang

Chiang Mai, Thailand

50100

Telephone: 053-948621

FAX: 053-948630

E-mail: laccmu.office@gmail.com

Copyright © 2021 Laboratory Animal Center, Chiang Mai University, All rights reserved.