ต้อนรับคณะทำงานจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ


เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562  อาจารย์สัตวแพทย์หญิง ดร.ทัตตวรรณ แก้วสาคร รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานวิจัย ให้การต้อนรับคณะทำงานจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมสถานที่ปฏิบัติการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการขอใช้สัตว์ เรื่อง " การพัฒนาระบบอัตโนมัติสำหรับเพาะเลี้ยงปลากะพงในระบบปิด " ณ ห้องประชุม 2 ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


[post: 3 ธันวาคม 2562 13:48:48] [view: 203]

ศูนย์สัตว์ทดลอง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

155 ม.2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

โทรศัพท์: 053-948621

โทรสาร: 053-948630

อีเมล: laccmu.office@gmail.com

 

Laboratory Animal Center

Chiang Mai University

155 Moo.2 Tambon Mae Hia, Muang

Chiang Mai, Thailand

50100

Telephone: 053-948621

FAX: 053-948630

E-mail: laccmu.office@gmail.com

Copyright © 2021 Laboratory Animal Center, Chiang Mai University, All rights reserved.