การประชุมThe Council meeting of The Asian Federation of Laboratory Animal Science Associations (AFLAS)


เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 อาจารย์สัตวแพทย์หญิง ดร.ทัตตวรรณ แก้วสาคร รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลอง ได้เข้าร่วมประชุม The Council meeting of The Asian Federation of Laboratory Animal Science Associations (AFLAS) เพื่อเตรียมการจัดงาน  9th AFLAS Congress in Chiang Mai  ณ ห้องประชุม 2 โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

และในเวลา 13:30 น. ได้ให้การต้อนรับ AFLAS Council member ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


[post: 26 มิถุนายน 2562 10:46:54] [view: 309]

ศูนย์สัตว์ทดลอง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

155 ม.2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

โทรศัพท์: 053-948621

โทรสาร: 053-948630

อีเมล: laccmu.office@gmail.com

 

Laboratory Animal Center

Chiang Mai University

155 Moo.2 Tambon Mae Hia, Muang

Chiang Mai, Thailand

50100

Telephone: 053-948621

FAX: 053-948630

E-mail: laccmu.office@gmail.com

Copyright © 2021 Laboratory Animal Center, Chiang Mai University, All rights reserved.