รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง พนักงานบริการฝีมือ (ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์) (S4440012)


ประกาศศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง พนักงานบริการฝีมือ (ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์)

------------------------------------------

ตามประกาศศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่ง พนักงานบริการฝีมือ (ด้านวิทยาศาสตร์และการแพทย์) เลขที่ตำแหน่ง S4440012 จำนวน 1 อัตรา
เพื่อปฏิบัติงานด้านการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลอง นั้น

บัดนี้ ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ทำการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่า ไม่มีผู้สมัครผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์

                   จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

                             ประกาศ ณ วันที่  21  มิถุนายน  พ.ศ. 2562

 

                                                (อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.ทัตตวรรณ แก้วสาคร)

                                                    รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลอง


[post: 21 มิถุนายน 2562 10:25:49] [view: 328]

ศูนย์สัตว์ทดลอง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

155 ม.2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

โทรศัพท์: 053-948621

โทรสาร: 053-948630

อีเมล: laccmu.office@gmail.com

 

Laboratory Animal Center

Chiang Mai University

155 Moo.2 Tambon Mae Hia, Muang

Chiang Mai, Thailand

50100

Telephone: 053-948621

FAX: 053-948630

E-mail: laccmu.office@gmail.com

Copyright © 2021 Laboratory Animal Center, Chiang Mai University, All rights reserved.