ผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และ คณาจารย์อาวุโส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562


เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562  อาจารย์สัตวแพทย์หญิง ดร.ทัตตวรรณ แก้วสาคร รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลองและบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแข่งลาบ (ลาบหมูสุก)  ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานมหาวิทยาลัย และร่วมพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และ

คณาจารย์อาวุโส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562 ณ บริเวณลานสักข้างศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นการแสดงการสุมาคารวะและเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมล้านนาให้คงอยู่สืบไป


[post: 8 พฤษภาคม 2562 10:18:02] [view: 308]

ศูนย์สัตว์ทดลอง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

155 ม.2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

โทรศัพท์: 053-948621

โทรสาร: 053-948630

อีเมล: laccmu.office@gmail.com

 

Laboratory Animal Center

Chiang Mai University

155 Moo.2 Tambon Mae Hia, Muang

Chiang Mai, Thailand

50100

Telephone: 053-948621

FAX: 053-948630

E-mail: laccmu.office@gmail.com

Copyright © 2021 Laboratory Animal Center, Chiang Mai University, All rights reserved.