รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน (E440009)


ประกาศศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน 

-----------------------------------

      ตาม ประกาศศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา เลขที่ตำแหน่ง E440009  อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,060 บาท เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในด้านพัสดุ สังกัดศูนย์สัตว์ทดลอง นั้น

บัดนี้ ศูนย์สัตว์ทดลอง ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว มีผู้สมัครสอบทั้งสิ้น จำนวน 69 คน  จึงขอให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการสอบข้อเขียน ดังนี้

  1. สอบข้อเขียน ในวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09:00-12:00น. ณ ห้อง B303 และ B307 ชั้น 3 อาคาร B คณะสัตวแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
  2. ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 15:00น. เป็นต้นไป ณ อาคารศูนย์สัตว์ทดลอง และสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ศูนย์สัตว์ทดลองhttp://www.lac.cmu.ac.th (หัวข้อ ข่าวรับสมัครงาน)


     จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

            ประกาศ ณ วันที่  1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

 

               (อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.ทัตตวรรณ แก้วสาคร)

                    รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลอง

 

หมายเหตุ : ดาวน์โหลดแผนที่ สถานที่สอบข้อเขียน ได้ที่ไฟล์เอกสารแนบ


[post: 1 พฤษภาคม 2562 11:19:32] [view: 838]

ศูนย์สัตว์ทดลอง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

155 ม.2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

โทรศัพท์: 053-948621

โทรสาร: 053-948630

อีเมล: laccmu.office@gmail.com

 

Laboratory Animal Center

Chiang Mai University

155 Moo.2 Tambon Mae Hia, Muang

Chiang Mai, Thailand

50100

Telephone: 053-948621

FAX: 053-948630

E-mail: laccmu.office@gmail.com

Copyright © 2021 Laboratory Animal Center, Chiang Mai University, All rights reserved.