คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาดูงานศูนย์สัตว์ทดลอง


วันที่ 26 มีนาคม 2562  เจ้าหน้าที่จาก หน่วยสัตว์ทดลอง ฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาดูงานสถานที่เลี้ยงสัตว์ทดลองและห้องปฏิบัติการ ตรวจมาตรฐานสิ่งแวดล้อม รวมทั้งด้านการตรวจวิเคราะห์ทางสภาพแวดล้อมของสัตว์ทดลอง ณ ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติและควบคุมสิ่งแวดล้อมสำหรับการเลี้ยงสัตว์ทดลอง


[post: 28 มีนาคม 2562 14:35:53] [view: 347]

ศูนย์สัตว์ทดลอง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

155 ม.2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

โทรศัพท์: 053-948621

โทรสาร: 053-948630

อีเมล: laccmu.office@gmail.com

 

Laboratory Animal Center

Chiang Mai University

155 Moo.2 Tambon Mae Hia, Muang

Chiang Mai, Thailand

50100

Telephone: 053-948621

FAX: 053-948630

E-mail: laccmu.office@gmail.com

Copyright © 2021 Laboratory Animal Center, Chiang Mai University, All rights reserved.