โครงการพบปะผู้บริหารส่วนงาน เพื่อเผยแพร่นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 15 มี.ค.62


              อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.ทัตตวรรณ แก้วสาคร รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์สัตว์ทดลอง พร้อมด้วย คณะกรรมการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ศูนย์สัตว์ทดลอง ให้การต้อนรับ คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU SH&E) ตาม "โครงการพบปะผู้บริหารส่วนงาน เพื่อเผยแพร่นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" วันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 2 อาคารศูนย์สัตว์ทดลอง

 


[post: 21 มีนาคม 2562 13:34:11] [view: 340]

ศูนย์สัตว์ทดลอง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

155 ม.2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

โทรศัพท์: 053-948621

โทรสาร: 053-948630

อีเมล: laccmu.office@gmail.com

 

Laboratory Animal Center

Chiang Mai University

155 Moo.2 Tambon Mae Hia, Muang

Chiang Mai, Thailand

50100

Telephone: 053-948621

FAX: 053-948630

E-mail: laccmu.office@gmail.com

Copyright © 2021 Laboratory Animal Center, Chiang Mai University, All rights reserved.