วิสัยทัศน์

วสยทศน

 


ศูนย์สัตว์ทดลอง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 

เป็นหนึ่งในศูนย์สัตว์ทดลองในกลุ่มประเทศอาเซียนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล