ปฏิทินกิจกรรม

CMU ACUC Meeting ครั้งที่ 9/2562
เริ่ม : 21 สิงหาคม 2562 13:30:00
สิ้นสุด : 21 สิงหาคม 2562 16:30:00
สถานที่ : ห้องประชุม 2 ศูนย์สัตว์ทดลอง
กิจกรรมการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมแผนอพยพ ประจำปี 2562
เริ่ม : 12 กันยายน 2562 08:30:00
สิ้นสุด : 12 กันยายน 2562 16:30:00
สถานที่ : ศูนย์สัตว์ทดลอง
CMU ACUC Meeting ครั้งที่1/2563
เริ่ม : 31 ตุลาคม 2562 13:30:00
สิ้นสุด : 31 ตุลาคม 2562 16:30:00
สถานที่ : ห้องประชุม 2 ศูนย์สัตว์ทดลองกำหนดการรับข้อเสนอโครงการวิจัย

การประชุมครั้งที่ กำหนดการรับข้อเสนอโครงการวิจัย กำหนดการประชุมคณะกรรมการดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลอง
1 พฤ. 10 ตุลาคม 2562 พฤ. 31 ตุลาคม 2562

หมายเหตุ: นักวิจัยจะได้รับการแจ้งผลการพิจารณาภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ดังนี้ 1.แบบไม่เป็นทางการ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์(E mail) ภายใน 5 วันทำการ 2.แบบเป็นทางการ ส่งเป็นหนังสือราชการ(บันทึกข้อความ) ภายใน 15 วันทำการ


AAALAC International Achievement of Accreditation Laboratory Animal Center,Chiang Mai University June 16, 2015

ศูนย์สัตว์ทดลอง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

155 ม.2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

โทรศัพท์: 053-948621

โทรสาร: 053-948630

อีเมล: laccmu.office@gmail.com

 

Laboratory Animal Center

Chiang Mai University

155 Moo.2 Tambon Mae Hia, Muang

Chiang Mai, Thailand

50100

Telephone: 053-948621

FAX: 053-948630

E-mail: laccmu.office@gmail.com

Copyright © 2019 LAC, Chiang Mai University, All rights reserved.