ปฏิทินกิจกรรม

ฝึกอบรมหลักสูตรที่ 3 การฝึกปฏิบัติกับสัตว์ทดลอง B
เริ่ม : 5 สิงหาคม 2563 13:30:00
สิ้นสุด : 5 สิงหาคม 2563 16:30:00
สถานที่ : ห้องประชุม 1 ศูนย์สัตว์ทดลอง
ฝึกอบรมหลักสูตรที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
เริ่ม : 7 สิงหาคม 2563 08:30:00
สิ้นสุด : 7 สิงหาคม 2563 16:30:00
สถานที่ : ห้องประชุม 2 ศูนย์สัตว์ทดลอง
CMU ACUC Meeting ครั้งที่ 10/2563
เริ่ม : 21 สิงหาคม 2563 13:30:00
สิ้นสุด : 21 สิงหาคม 2563 16:30:00
สถานที่ : ห้องประชุม 2 ศูนย์สัตว์ทดลองกำหนดการรับข้อเสนอโครงการวิจัย

การประชุมครั้งที่ กำหนดการรับข้อเสนอโครงการวิจัย กำหนดการประชุมคณะกรรมการดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ทดลอง
1 พฤ. 10 ตุลาคม 2562 พฤ. 31 ตุลาคม 2562
2 จ. 11 พฤศจิกายน 2562 พ. 11 ธันวาคม 2562
3 จ. 6 มกราคม 2563 อ. 21 มกราคม 2563
4 ศ. 7 กุมภาพันธ์ 2563 ศ. 21 กุมภาพันธ์ 2563
5 พฤ. 12 มีนาคม 2563 พฤ. 26 มีนาคม 2563
6 ศ. 10 เมษายน 2563 พ. 29 เมษายน 2563
7 พฤ. 7 พฤษภาคม 2563 ศ. 29 พฤษภาคม 2563
8 พฤ. 11 มิถุนายน 2563 อ. 30 มิถุนายน 2563
9 จ. 13 กรกฎาคม 2563 พฤ. 30 กรกฎาคม 2563
10 ศ. 7 สิงหาคม 2563 ศ. 21 สิงหาคม 2563

หมายเหตุ: นักวิจัยจะได้รับการแจ้งผลการพิจารณาภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ดังนี้ 1.แบบไม่เป็นทางการ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์(E mail) ภายใน 5 วันทำการ 2.แบบเป็นทางการ ส่งเป็นหนังสือราชการ(บันทึกข้อความ) ภายใน 15 วันทำการ


AAALAC International Achievement of Accreditation Laboratory Animal Center,Chiang Mai University June 16, 2015

ศูนย์สัตว์ทดลอง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

155 ม.2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

โทรศัพท์: 053-948621

โทรสาร: 053-948630

อีเมล: laccmu.office@gmail.com

 

Laboratory Animal Center

Chiang Mai University

155 Moo.2 Tambon Mae Hia, Muang

Chiang Mai, Thailand

50100

Telephone: 053-948621

FAX: 053-948630

E-mail: laccmu.office@gmail.com

Copyright © 2020 LAC, Chiang Mai University, All rights reserved.